LANDBRUKSMEGLING

Vi kan landbruksmegling

Unike eiendommer med historiske røtter

Dyrket jord. Skog, utmark og beiter. Hus og driftsbygninger. Og ikke minst historien som sitter i vegger og tak. Det å selge en landbrukseiendom er en spesiell oppgave, og vi har meglere som vet hva det handler om. Våre landbruksmeglere jobber kun med slike eiendommer. Landbrukseiendommer er underlagt en rekke lover som ikke gjelder for vanlige boliger. Dette har vi spesialisert oss på, og vi hjelper deg gjennom hele prosessen. Ofte er slike eiendommer bygget opp gjennom flere generasjoner, og de er, eller har vært, en arbeidsplass. Landbrukseiendommer har en viktig rolle i samfunnet. De bidrar med bosetting, råstoff, kulturlandskap, utmarksverdier, og sysselsetting. Det er denne kompleksiteten som gjør slik eiendommer så spennende å jobbe med.

Hos oss er vi like opptatt av store driftsenheter med full drift som mindre enheter som først og fremst gjør nytten som bosted. Utover å bistå med salg, overdragelse og verdivurderinger, kan vi i tett samarbeid med næring, nybygg og SpareBank 1 Østlandet tilby oppfølging og rådgivning til deg som kunde.

Kontakt oss for en uforpliktende prat. Vi hjelper deg gjerne i tidlig fase for å oppnå en optimal løsning på ditt oppdrag.

Solid kompetanse, bred erfaring

Vår landbruksavdeling har bred kompetanse etter mange tiårs erfaring med kjøp og salg av alle typer eiendommer som faller inn under begrepet landbrukseiendom. Alt fra mindre småbruk til de store og komplekse eiendommene. Som kunde hos oss skal du være trygg på at vi besitter en solid faglig og lokal kunnskap. I tillegg skal du være trygg på at ditt oppdrag blir behandlet med respekt, tillit og fleksibilitet.

VI KAN TILBY:

  • Rådgivning på alle relevante fagområder
  • Lokalkunnskap om Innlandet
  • Salg og overdragelser
  • Verdivurdering og taksering
  • Kunnskap om odel, jordlov og konsesjon
  • Kunnskap om politisk behandling og kommunal praksis
  • Samarbeid med bank, forsikring og næringsmegling

Om oss

Gunvor Lien Nyhus rund
- Det er veldig interessant, og derfor er det helt fantastisk at vi nå har en avdeling som kun skal jobbe med disse eiendommene.


Gunvor L. Nyhus har meglet siden 1983, og solgte sin første, store gård i 1989. Dette ga henne lyst til å lære enda mer om landbrukseiendommer. Hun har undervist, utviklet undervisningsmateriell og vært tilknyttet eiendomsmeglerutdanningen ved BI i en årrekke. Gunvors lange fartstid i bransjen har gitt henne erfaring innen alle typer eiendommer, men hun har alltid hatt en forkjærlighet for landbrukseiendommer, særlig fordi dette faget er omfattet av så mye spesielt regelverk og lover.

Ta kontakt med Gunvor
Halvor Dahle Meland rund
- Jeg er i mitt arbeid opptatt av integritet, individuell tilpasning og et godt samarbeid med alle aktørene som involveres i salg av landbrukseiendommer.


Halvor Dahle Meland er utdannet jurist, og har bakgrunn fra forsikring og alminnelig advokatpraksis, sist ved Advokatfirmaet Eldens tidligere kontor i Elverum. Han bebor selv en landbrukseiendom på Rena, og har erfaring fra flere folkevalgte verv, herunder politisk behandling av skog- og landbrukssaker. Interessen for skog og landbruk i et samfunnsperspektiv, kulturhistorien i landbruket og alle verdier som ligger i utmarken har gitt ham en hjemmebanefordel i vår landbruksavdeling.

Ta kontakt med Halvor
Raymond Overby rund
- Når du velger meg som eiendomsmegler, får du erfaring, trygghet og lokalkunnskap. Jeg gleder meg til å høre fra deg når du trenger en megler!


Raymond Øverby har jobbet som eiendomsmegler hos EiendomsMegler 1 Kongsvinger siden 2004. Han kjenner godt til markedet i området, er født og oppvokst i Kongsvinger og bor nå på Roverud. Raymond har bred erfaring med salg av alle typer eiendom, og hans store interesse for landbruk, natur og friluftsliv har nå ført han til landbruksavdelingen i EiendomsMegler 1.

Ta kontakt med Raymond