LANDBRUKSMEGLING

Vi kan landbruksmegling

Solid kompetanse, bred erfaring

Vår landbruksavdeling har bred kompetanse etter mange tiårs erfaring med kjøp og salg av alle typer eiendommer som faller inn under begrepet landbrukseiendom. Alt fra mindre småbruk til de store og komplekse eiendommene. Som kunde hos oss skal du være trygg på at vi besitter en solid faglig og lokal kunnskap. I tillegg skal du være trygg på at ditt oppdrag blir behandlet med respekt, tillit og fleksibilitet.

VI KAN TILBY:

  • Rådgivning på alle relevante fagområder
  • Lokalkunnskap om Innlandet
  • Salg og overdragelser
  • Verdivurdering og taksering
  • Kunnskap om odel, jordlov og konsesjon
  • Kunnskap om politisk behandling og kommunal praksis
  • Samarbeid med bank, forsikring og næringsmegling

Unike eiendommer med historiske røtter

Dyrket jord. Skog, utmark og beiter. Hus og driftsbygninger. Og ikke minst historien som sitter i vegger og tak. Det å selge en landbrukseiendom er en spesiell oppgave, og vi har meglere som vet hva det handler om. Våre landbruksmeglere jobber kun med slike eiendommer. Landbrukseiendommer er underlagt en rekke lover som ikke gjelder for vanlige boliger. Dette har vi spesialisert oss på, og vi hjelper deg gjennom hele prosessen. Ofte er slike eiendommer bygget opp gjennom flere generasjoner, og de er, eller har vært, en arbeidsplass. Landbrukseiendommer har en viktig rolle i samfunnet. De bidrar med bosetting, råstoff, kulturlandskap, utmarksverdier, og sysselsetting. Det er denne kompleksiteten som gjør slik eiendommer så spennende å jobbe med.

Hos oss er vi like opptatt av store driftsenheter med full drift som mindre enheter som først og fremst gjør nytten som bosted. Utover å bistå med salg, overdragelse og verdivurderinger, kan vi i tett samarbeid med næring, nybygg og SpareBank 1 Østlandet tilby oppfølging og rådgivning til deg som kunde.