NÆRINGSEIENDOM

Sammen skaper vi verdi for deg, bedriften din og lokalmiljøet

Våre tjenester og fagområder

Våre næringsmeglere er høyt kvalifiserte meglere som kan påta seg alle typer oppdrag innen næringsmegling. Målsettingen vår er å være Innlandets foretrukne næringsmegler, samt å være en brobygger og samarbeidspartner for næringsutvikling og verdiskapning i Innlandet. Vår kompetanse, erfaring og kunnskap om Innlandet styrker din handel.

TJENESTER

 • Salg av hjemmel og eiendomsselskap
 • Utleie, fremleie og søkeoppdrag
 • Salær- og oppgjørsoppdrag
 • Forberede transaksjoner, rydde hjemmelsforhold
 • Heftelser, rettigheter, avtaler, fradeling, sammenslåing, feste
 • Verdivurdering av depot- og ligningsverdier, skattetakst
 • Analyse/markedsvurdering salg/utleie
 • Rådgivning og reforhandling

FAGOMRÅDER

 • Kjøpsrådgiving
 • Forretningsbygg-/lokaler
 • Lager/logistikk/produksjon
 • Prosjektert næringsbygg/-lokaler
 • Næringstomter
 • Eiendomsutvikling
 • Transaksjoner og hjemmelsforhold
 • Forhandling og kontraktarbeid

Næringsmeglere som vil og kan

Som kunde hos oss skal du oppleve at vi tilfører deg eller bedriften din verdi. Sammen med deg - og med SpareBank 1 Østlandet som vår nærmeste samarbeidspartner - har vi et særlig godt utgangspunkt for å skreddersy en komplett tjeneste spesialtilpasset dine behov.

SpareBank 1 Østlandet og EiendomsMegler 1 Innlandet er godt representert i hele fylket vårt. Samarbeidet, og tilgangen vi har til relevante ressurser i vårt konsern, gir oss de beste forutsetninger for å bistå deg med profesjonelle råd og tilrettelagte finansielle løsninger.

I tett samarbeid med SpareBank 1 Østlandet og vårt store geografiske nedslagsfelt, har vi en sterk forankring i Innlandet.