NYBYGG

Vi gir prosjektet ditt noe mer

Vi følger deg fra uregulert tomt til sluttoppgjør

Vårt mål er å være din foretrukne samarbeidspartner og prosjektmegler. Ikke bare i salgsfasen, men helt fra begynnelsen: Fra uregulert tomt til og med overtakelse og gjennomført oppgjør. Vi har kunnskap om markedstrender, forventninger og etterspørsel. For deg som utbygger er det viktig å få denne informasjonen tidlig i prosjekterings- og utbyggingsfasen. Grundig forarbeid, innsikt i markedet og god planlegging øker mulighetene for at ditt prosjekt skal bli både lønnsomt og med en god salgstakt.

Vi ønsker å tilføre merverdi til prosjektet ditt. Våre medarbeidere har lang og bred erfaring; prosjektledelse/-utvikling fra utbyggersiden, prosjekt- og kombinasjonsmeglere med lokalkunnskap og egne byråfolk som er gode på markedsføring av nye boliger. Vi jobber dessuten tett med våre kollegaer i SpareBank 1 Østlandet, både bedrifts- og personmarkedet. Vårt nedslagsfelt er Innlandet, og vi er representert i hele området.

Godt samarbeid med høyde under taket

Vi tror på et tett samarbeid med deg som utbygger – og med arkitekt og entreprenør. Vårt team med prosjektleder, prosjekt-/kombinasjonsmegler og markedsførere bidrar til et optimalt utgangspunkt for å lykkes. Vi håndplukker medarbeidere til ditt prosjekt, slik at du får de riktige hodene til rett tid. Som utbygger får du den hjelpen du trenger og ønsker, og vi tilpasser tjenestene etter hvilken fase prosjektet er i.

TJENESTER

 • Prosjektutvikling, rådgiving
 • Salg
 • Markedsføring fra eget nybygg-byrå
 • Samarbeid med SpareBank 1 Østlandet
 • Verdivurdering
 • Etablering og organisering i eierseksjonssameie eller borettslag
 • Overtakelse
 • Oppgjør

FAGOMRÅDER

 • Akkvisisjon
 • Regulering
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Prosjektutvikling/-ledelse
 • Bransjelover/-forskrifter
 • Kontraktsarbeid

Internt reklamebyrå for nybygg

Alle prosjekter må markedsføres, og vi har egne folk som er gode på markedsføring av nye boliger. Våre medarbeidere har nyttig kunnskap og erfaring fra slikt arbeid. Ved å få inn markedsførere i en tidlig fase av et utbyggingsprosjekt blir det bedre tid til kreative prosesser, noe som igjen fører til bedre ideer og salgsstrategier. Det er selvsagt opp til deg om du ønsker å benytte deg av disse tjenestene, og i hvilket omfang.

 • Salgsstrategi, idé og konseptutvikling
 • Rådgivning og prosjektledelse
 • Design og tekst
 • Prospektmagasin, skilt/bannere, rollup osv.
 • Annonsekampanjer digital og i avis
 • Digital markedsføring (Facebook, Instagram, display osv.)
 • Nettside med boligvelger
 • Visualisering av prosjekt (3D, 2D, VR, AR, animasjonsfilm)
 • Foto og film

Om oss på Nybygg

Camilla Hveem rund
- Jeg er like opptatt av en fornøyd selger som en fornøyd kjøper – det handler om å tilfredsstille behov, drømmer og om å se muligheterCamilla Hveem har jobbet som eiendomsmegler siden 1999, og hun har jobbet ved det samme kontoret i drøyt 20 år. Hun har bred og lang erfaring og har solgt alle typer eiendom gjennom årene. De fem siste årene har hun spesialisert seg på nybygg, og i dag jobber hun som ren prosjektmegler for nybyggavdelingen til EiendomsMegler 1 Innlandet. Camilla kommer fra Gjøvik, er bosatt på Gjøvik og tar ofte turen til den andre siden av Mjøsa. Derfor kjenner Camilla lokalmarkedet svært godt.

Ta kontakt med Camilla
Mads Brannstorph rund
- I samarbeidet med våre oppdragsgivere er jeg opptatt av at vår rolle som eiendomsmegler skal bidra til en merverdi. Dette skjer gjennom god fremdrift i de ulike delprosessene, kompetansedeling og fokus på lønnsomhetsoptimalisering.


Mads Brannstorph har over 20 års erfaring innen eiendom. Han startet med eiendomsmegling i 1997 i EiendomsMegler 1 Innlandet AS (tidligere Hedmark Eiendom AS). Mads har i tillegg lang erfaring fra utbyggersiden, hvor han i nesten ni år jobbet med utvikling av større boligprosjekter, i tillegg til forvaltning og utleie av kontor- og handelseiendommer. Han vokste opp i Groruddalen i Oslo, men har siden 1997 bodd i Bekkelaget i Ottestad. Mads har god kjennskap til eiendomsmarkedet i Innlandet, og er opptatt av å legge til rette for et godt team-samarbeid med utbyggerne.

Ta kontakt med Mads
Petter Lovlund rund
- Det kan være mye usikkerhet rundt kjøp av bolig basert på tegninger. Derfor er det viktig for meg at både kjøper og selger føler seg profesjonelt og godt ivaretatt gjennom hele prosessen.


Petter Løvlund er prosjektmegler og har solid erfaring både fra brukt- og nybyggmarkedet. Han har tidligere vært fagansvarlig og daglig leder i tillegg til å jobbe som eiendomsmegler. I 2019 vendte hamarsingen hjem til sin barndoms by etter flere år i Oslo. Nå jobber Petter utelukkende med prosjektmegling i Innlandet. Petter er opptatt av å være ryddig og nøyaktig i arbeidet sitt, slik at både kjøper og selger får et godt resultat.

Ta kontakt med Petter