NYBYGG

Vi gir prosjektet ditt noe mer

Vi følger deg fra uregulert tomt til sluttoppgjør

Vårt mål er å være din foretrukne samarbeidspartner og prosjektmegler. Ikke bare i salgsfasen, men helt fra begynnelsen: Fra uregulert tomt til og med overtakelse og gjennomført oppgjør. Vi har kunnskap om markedstrender, forventninger og etterspørsel. For deg som utbygger er det viktig å få denne informasjonen tidlig i prosjekterings- og utbyggingsfasen. Grundig forarbeid, innsikt i markedet og god planlegging øker mulighetene for at ditt prosjekt skal bli både lønnsomt og med en god salgstakt.

Vi ønsker å tilføre merverdi til prosjektet ditt. Våre medarbeidere har lang og bred erfaring; prosjektledelse/-utvikling fra utbyggersiden, prosjekt- og kombinasjonsmeglere med lokalkunnskap og egne byråfolk som er gode på markedsføring av nye boliger. Vi jobber dessuten tett med våre kollegaer i SpareBank 1 Østlandet, både bedrifts- og personmarkedet. Vårt nedslagsfelt er Innlandet, og vi er representert i hele området.

Godt samarbeid med høyde under taket

Vi tror på et tett samarbeid med deg som utbygger – og med arkitekt og entreprenør. Vårt team med prosjektleder, prosjekt-/kombinasjonsmegler og markedsførere bidrar til et optimalt utgangspunkt for å lykkes. Vi håndplukker medarbeidere til ditt prosjekt, slik at du får de riktige hodene til rett tid. Som utbygger får du den hjelpen du trenger og ønsker, og vi tilpasser tjenestene etter hvilken fase prosjektet er i.

TJENESTER

 • Prosjektutvikling, rådgiving
 • Salg
 • Markedsføring fra eget nybygg-byrå
 • Samarbeid med SpareBank 1 Østlandet
 • Verdivurdering
 • Etablering og organisering i eierseksjonssameie eller borettslag
 • Overtakelse
 • Oppgjør

FAGOMRÅDER

 • Akkvisisjon
 • Regulering
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Prosjektutvikling/-ledelse
 • Bransjelover/-forskrifter
 • Kontraktsarbeid

Internt reklamebyrå for nybygg

Alle prosjekter må markedsføres, og vi har egne folk som er gode på markedsføring av nye boliger. Våre medarbeidere har nyttig kunnskap og erfaring fra slikt arbeid. Ved å få inn markedsførere i en tidlig fase av et utbyggingsprosjekt blir det bedre tid til kreative prosesser, noe som igjen fører til bedre ideer og salgsstrategier. Det er selvsagt opp til deg om du ønsker å benytte deg av disse tjenestene, og i hvilket omfang.

 • Salgsstrategi, idé og konseptutvikling
 • Rådgivning og prosjektledelse
 • Design og tekst
 • Prospektmagasin, skilt/bannere, rollup osv.
 • Annonsekampanjer digital og i avis
 • Digital markedsføring (Facebook, Instagram, display osv.)
 • Nettside med boligvelger
 • Visualisering av prosjekt (3D, 2D, VR, AR, animasjonsfilm)
 • Foto og film

Ta kontakt med oss