Personvernerklæring

Informasjon om EiendomsMegler 1 Innlandet AS, heretter Em1, sin behandling av personopplysninger ved bruk av dette nettstedet.

PERSONVERNERKLÆRING - EiendomsMegler1

Ditt personvern er viktig for deg, og for oss. EiendomsMegler 1 bestreber seg på å behandle alle personopplysninger med respekt og forsiktighet og i tråd med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning.

Informasjonen i det f√łlgende er ment for √• gi deg forst√•elig informasjon om hvordan ditt personvern ivaretas av oss.

EiendomsMegler 1 behandler personopplysninger i flere sammenhenger. Blant annet behandler EiendomsMegler 1 personopplysninger om selger, kj√łper og interessenter i forbindelse med gjennomf√łringen av det enkelte eiendomsmeglingsoppdraget. Vi gj√łr ogs√• bruk av personopplysninger i forbindelse med markedsf√łringen av v√•re tjenester. V√•r bruk av personopplysninger for disse form√•lene omtales n√¶rmere i DEL I under.

I tillegg vil ditt bes√łk p√• denne nettsiden i mange tilfeller inneb√¶re at du legger igjen opplysninger som vi vil gj√łre bruk av, og i DEL II gj√łres n√¶rmere rede for n√•r, hvorfor og hvordan vi behandler personopplysninger og atferdsdata i forbindelse med ditt bes√łk p√• denne nettsiden, samt hvordan ditt personvern ivaretas i denne forbindelse

Hvem er vi?

EiendomsMegler 1 Innlandet AS.

Med mindre annet fremg√•r uttrykkelig i tilknytning til bruk av enkelte skjema eller tjenester er dine personopplysninger samlet inn og behandlet av EiendomsMegler 1 Innlandet AS og det avdelingskontoret som oppdraget/prosjektet tilh√łrer.

DEL I ‚Äď Generell del - H√•ndtering av personopplysninger i EiendomsMegler 1

1 - Behandlingsansvarlig
Daglig leder i de ulike EiendomsMegler 1-foretakene er ansvarlige for selskapenes behandling av personopplysninger.

2 - Behandling av dine personopplysninger
EiendomsMegler 1 behandler personopplysninger til f√łlgende hovedform√•l:

  • Behandling av personopplysninger for √• oppfylle avtaler med kunder om √• selge boligen deres
  • Behandling av personopplysninger for √• markedsf√łre boliger
  • Behandling av personopplysninger for √• markedsf√łres foretakets tjenester
  • Behandling av personopplysninger som ledd i eiendomsmeglingsforetakets kontrolltiltak

Personopplysninger vil ikke bli behandlet uten at det foreligger adgang til dette, noe som forutsetter at det foreligger et s√•kalt gyldig ¬ębehandlingsgrunnlag¬Ľ. EiendomsMegler 1 kan ha behandlingsgrunnlag enten i kraft av ¬ęavtale¬Ľ, uttrykkelig ¬ęsamtykke¬Ľ fra deg, eller ¬ęi kraft av lov. Vi benytter ogs√• behandlingsgrunnlaget ¬ęlegitim interesse¬Ľ i de tilfellene vi har en berettiget interesse i √• gj√łre bruk av personopplysninger som overstiger hensynet til den enkeltes personvern.

Dine personopplysninger vil ikke bli benyttet til andre formål enn det formål som er angitt i forbindelse med at personopplysningene blir registrert.

3 - Hvor lenge lagres personopplysningene dine?
Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er n√łdvendig for √• oppfylle form√•let med behandlingen eller lovp√•lagte plikter vi har. Eiendomsmeglingsforskriften p√•legger ethvert eiendomsmeglingsforetak √• oppbevare alle dokumenter som er mottatt eller utarbeidet av foretaket i forbindelse med det enkelte oppdrag i ti √•r. Dette inneb√¶rer at en lang rekke personopplysninger vil bli lagret i 10 √•r uten at man har krav p√• √• f√• opplysningene slettet. Dette gjelder personopplysninger som registreres i forbindelse med at du inng√•r et oppdrag med EiendomsMegler 1, deltar p√• visning, registrerer deg som interessent, inngir bud eller kj√łper en eiendom.

Opplysningene vil imidlertid ikke bli benyttet til annet en arkivformål med mindre det foreligger behandlingsgrunnlag til å benytte personopplysningene til annet formål. Ivaretakelse av at opplysningene kun blir benyttet til arkivformål sikres gjennom tilgangsstyringer i våre elektroniske databehandlingssystemer.

Personopplysninger innhentet utelukkende gjennom ditt spesifikke samtykke for spesifikke form√•l, eksempelvis nyhetsbrev og direkte markedsf√łring pr. SMS eller E-post, vil vi slette dersom du ber Behandlingsansvarlig om det. EiendomsMegler 1 vil for √łvrig gi n√¶rmere informasjon om fremgangsm√•ten for √• f√• dine opplysninger slettet i forbindelse med at det enkelte samtykke eventuelt gis.

4 - Får andre tilgang til dine personopplysninger?
EiendomsMegler 1 vil dele dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er n√łdvendig for √• oppfylle v√•re rettslige forpliktelser.

Hvorvidt personopplysningene deles med andre beror p√• form√•let opplysningene er innhentet for. Opplysninger om selger og kj√łper vil deles med relevante tredjeparter som er n√łdvendige for gjennomf√łring av handelen.

Dersom opplysningene er innhentet for at du har bedt om en tjeneste, eksempelvis verdivurdering eller markedsf√łringstjenester som ¬ęNyhetsbrev¬Ľ el.l. pr. SMS eller E-post, vil opplysningene deles med relevante tredjeparter i den grad det er n√łdvendig for √• levere den aktuelle tjenesten.

Utover dette vil dine personopplysninger ikke deles med andre virksomheter med mindre du samtykker til dette.

5 - Bruk av databehandlere
EiendomsMegler 1 inngår databehandleravtale med alle tredjeparter som behandler personopplysninger på vegne av seg. Den aktuelle databehandleren kan ikke behandle dine personopplysninger på annen måte enn det som er avtalt og beskrevet i denne personvernerklæringen.

6 - Hvor lagres dine personopplysninger?
Personopplysninger som behandles av lagres p√• servere i Norge. EiendomsMegler 1 vil i noen tilfeller overf√łre personopplysninger ut av EU, gjennom plassering av server eller supportpersonell. I slike tilfeller vil overf√łringen v√¶re regulert av egne databehandleravtaler som inneholder EUs standardklausuler. Overf√łring av personopplysninger til USA vil bare skje til selskaper som er sertifisert etter Privacy Shield.

7 - Rettigheter
Du har rett til innsyn i og korrigering eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandlingen som gjelder deg selv, eller til å protestere mot behandlingen samt rett til dataportabilitet. Videre kan du til enhver tid trekke tilbake eventuelle samtykker til behandling av dine personopplysninger.

Du har ogs√• rett til ikke √• v√¶re gjenstand for en avgj√łrelse som utelukkende er basert p√• automatisert behandling som har rettsvirkning for, eller p√• tilsvarende m√•te i betydelig grad, p√•virker deg.

Sp√łrsm√•l eller anmodninger om innsyn i opplysninger som er registrert om deg kan rettes til behandlingsansvarlig i de enkelte foretakene. Finn behandlingsanvarlig

Dersom du mener at dine personopplysninger behandles i strid med lovverket kan du rette en klage til Datatilsynet (post@datatilsynet.no).

8 - Endringer
Dersom det foretas endringer i denne personvernerkl√¶ringen, vil endringene bli publisert p√• denne nettsiden 14 dager f√łr de iverksettes.

DEL II ‚Äď Spesiell del - personvern knyttet til bruk av denne nettsiden

Generelle vilkår for bruk av nettstedet.

Innholdet p√• v√•rt nettsted er kun en oversikt over prosjekter som selges gjennom EiendomsMegler 1, samt √łvrig aktuell informasjon. Vi fors√łker til enhver tid √• sikre at all informasjon som presenteres p√• v√•re nettsider er korrekt, men feil kan forekomme og vi p√•tar oss ikke noe ansvar for eventuelle tap som f√łlge av informasjon som skulle vise seg √• v√¶re mangelfull eller uriktig.

Lenker til eksterne nettsider er kun opprettet for √• gj√łre relevant informasjon tilgjengelig for v√•re Brukere. EiendomsMegler 1 er ikke ansvarlig for innholdet p√• nettsider der det fremg√•r at informasjonen tilbys av tredjepart eller annen informasjon som presenteres p√• eller via slike nettsider.

Alt innhold p√• prosjektets nettside er opphavsrettslig beskyttet. Kopiering, tilgjengeliggj√łring for allmennheten og annen utnyttelse utover det som f√•r f√łlge av √•ndsverksloven av 12. mai 1961 nr. 2 og annen anvendelig lovgivning er ikke tillatt uten skriftlig samtykke.

Tvister som skulle oppst√• som f√łlge av bruk av denne nettsiden, reguleres i samsvar med norsk rett og er underlagt norsk verneting.

1- Hvorfor behandler vi personopplysninger?
Personopplysninger om v√•re Brukere vil bli innhentet og lagret dersom du som Bruker velger √• gi oss disse i forbindelse med at du selv foretar en registrering av bruker p√• v√•re nettsider eller ber om en konkret tjeneste fra oss. Opplysningene vil prim√¶rt bli benyttet til √• levere etterspurte tjenester til v√•re Brukere. Vi har f.eks. behov for √• behandle Brukernes personopplysninger for √• gjennomf√łre bestilling av en salgsoppgave, svare p√• diverse henvendelser p√• v√•re nettsider, f√łlge opp arbeid med verdivurdering av eiendom, osv.

Vi kan ogs√• bruke personopplysningene til √• sende ut informasjon om tilbud og markedsf√łringsmateriale dersom Brukerne selv har samtykket til det. Samtykke blir i s√• fall innhentet i forbindelse med foresp√łrsel om tilgang til bestemte tjenester eller leveranser fra EiendomsMegler 1.

Utover dette samler vi inn atferdsdata fra bes√łkende p√• nettsiden. Denne informasjonen benytter vi til √• optimalisere innholdet p√• nettsiden v√•r, se p√• bruksm√łnster og tilpasse m√•lrettet annonsering for digitale flater. For √• gj√łre dette benytter vi informasjonskapsler, ogs√• kjent som cookies. Bruken av atferdsdata krever ikke samtykke fra deg, men du kan hindre oss i √• bruke atferdsdata som beskrevet foran ved √• endre innstillingene for din nettleser. Mer informasjon om v√•r bruk av cookies, samt hvordan du hindrer slik bruk, kan du lese mer om nedenfor i pkt. 9.

Personopplysninger om våre Brukere skal alltid behandles innenfor de rammene av det formålet som er beskrevet i forbindelse med etablering eller leveranse av våre tjenester.

2- Hvilke personopplysninger behandler vi?
I sin alminnelighet vil vi bare behandle personopplysninger om v√•re Brukere som er n√łdvendig for √• gjennomf√łre det tiltaket som Brukerne selv har bedt oss om. Dette vil typisk omfatte navn p√• Brukere, postnummer, adresse, telefonnummer og e-post.

Det innhentes kun de personopplysningene som er n√łdvendige for √• levere tjenesten til v√•re Brukere.

3- Hvordan samler vi inn personopplysninger?
Kilden til opplysningene vi har om v√•re Brukere vil normalt v√¶re Brukerne selv som gir oss tilgang gjennom utfylling av skjema og informasjonsfelter knyttet til de tjenestene som ettersp√łrres.

4- Hva er det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysningen?
Vi vil i noen tilfeller kunne innhente samtykke fra v√•re Brukere til behandlingen av personopplysninger, men vi vil ogs√• behandle opplysninger uten √• be om spesifikt samtykke der dette er n√łdvendig for √• levere tjenestene som Brukernes har bedt oss om f√łr avtale inng√•s.

5- Hvem har tilgang til personopplysninger hos oss?
Vi vil begrense tilgangen til personopplysningene om v√•re Brukere til de personer i EiendomsMegler 1 som har behov for slik tilgang ut fra de form√•lene som er nevnt under punkt 2 ovenfor. Vi kan ogs√• dele disse opplysningene med v√•re leverand√łrer av lagringstjenester og andre samarbeidspartnere, og ved s√¶rskilt behov ogs√• v√•re r√•dgivere, revisorer, advokater, IT-konsulenter og andre. Vi vil i slike tilfeller p√•se at alle opplysninger blir behandlet fullt ut i samsvar med form√•let og at v√•re leverand√łrer p√•tar seg ansvar for √• ivareta informasjonssikkerhet i samsvar med de krav og regler som til enhver tid gjelder.

6- Hvem utleverer vi personopplysninger til?
Vi vil kunne benytte leverand√łrer (databehandlere) som bist√•r oss med behandlingen av personopplysningene om v√•re Brukere. Dette vil typisk v√¶re leverand√łrer av lagringstjenester, kommunikasjonsl√łsninger og markedsf√łringstjenester som inng√•r i v√•re bruker- og leverand√łrsystemer.

Personopplysninger vil for √łvrig ikke bli overf√łrt til tredjepart utover de som er nevnt i denne personvernerkl√¶ringen.

7- Hvordan og hvor lenge lagrer vi personopplysninger?
Personopplysninger om v√•re Brukere skal kun oppbevares s√• lenge det er behov for ut fra form√•let med behandlingen, og skal deretter slettes. I noen tilfeller kan personopplysninger lagres over en lengre periode dersom det vil v√¶re hensiktsmessig for oppf√łlging av et gjennomf√łrt tiltak, eller dersom dette er p√•krevet ut fra v√•r arkivplikt, jf. DEL I pkt. 3.

Personopplysninger vi samler inn i forbindelse med bruk av våre nettsider, lagres hovedsakelig elektronisk i bl.a. kjernesystem, CRM og meglersystem.

Du kan når som helst be oss om å slette opplysninger knyttet til deg som Bruker, med mindre det er lovpålagt å oppbevare slike opplysninger en viss tid. Begjæring om sletting kan sendes til foretakets behandlingsansvarlig.

8- Hvordan sikrer vi behandlingen av personopplysninger?
Vi har etablert rutiner og tiltak p√• ulike niv√•er for √• sikre at ikke uvedkommende f√•r tilgang til personopplysningene om v√•re Brukere og at all behandling av opplysningene for √łvrig skjer i tr√•d med gjeldende lovverk. Tiltakene inkluderer blant annet jevnlige risikovurderinger, tekniske systemer og fysiske prosedyrer for √• ivareta informasjonssikkerhet og rutiner for √• verifisere innsyns- og rettingsforesp√łrsler. N√¶rmere opplysninger om disse risikovurderingene og sikkerhetstiltakene kan f√•s ved henvendelse til oss.

9- Hvordan bruker vi informasjonskapsler (cookies) på vårt nettsted?
EiendomsMegler 1 bruker informasjonskapsler for √• analysere det generelle brukerm√łnsteret p√• v√•re nettsider, eksempelvis for √• utarbeide statistikk over:

  • Hvor mange som bes√łker ulike sider
  • Hvor lenge bes√łket varer
  • Hvilke nettsteder brukerne kommer fra
  • Hvilke nettlesere som benytte

Dette gj√łr vi for √• stadig kunne utvikle v√•re sider slik at de til enhver tid skal gi brukerne en best mulig brukeropplevelse. Ved hjelp av informasjonskapsler utstedt av tredjepart (3. parts cookies), jf. under, kan du oppleve √• f√• digitale markedsf√łringsbudskap fra oss, basert p√• innhold og sider du har bes√łkt p√• v√•re nettsider, s√•kalt retargeting. Disse informasjonskapslene inneholder kun aggregert informasjon og ingen opplysninger som kan identifisere deg som bruker.

Informasjonskapsler er sm√• tekstfiler som v√•re nettsider lagrer p√• din datamaskin. Filene kan kun leses av EiendomsMegler 1 og brukeren selv, og brukes for eksempel for √• se om brukeren har bes√łkt nettstedet tidligere, tidspunktet for bes√łket samt hvilket nettsted brukeren kom fra.

¬ęVi bruker Facebook Pixel for √• spore bruk av nettsiden for √• kunne treffe bes√łkende med relevante budskap i markedsf√łrings√łyemed. Facebook plasserer en informasjonskapsel i nettleseren din som viser at du har bes√łkt v√•rt nettsted. Informasjonen er anonymisert og slettes etter 180 dager. Ingen av informasjons-kapslene gj√łr at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Din IP-adresse anonymiseres ved bruk av ¬ęanonymizeIP¬Ľ.¬Ľ

EiendomsMegler 1 ‚Äď bruk av Google analytics
EiendomsMegler 1 bruker analyseverkt√łyet Google Analytics for √• samle og vurdere informasjon om hvordan bes√łkende bruker nettstedet. Google Analytics er en nettanalysetjeneste som leveres av Google, Inc. ("Google"). Google Analytics bruker cookies for √• analysere hvordan brukere benytter nettstedet. I de tilfeller vi benytter Google Analytics, blir informasjonen om din bruk lagret p√• Googles servere i USA. Informasjonskapselen samler blant annet inn IP-adressen din, men vi har valgt √• legge inn en kode som fjerner de siste sifrene fra IP-adressen din f√łr informasjonen lagres av Google. Dette gj√łr at analyseverkt√łyet kan ansl√• brukerens geografiske plassering, men adressen kan ikke benyttes for √• identifisere den enkelte brukeren.

Her ser du hvilke informasjonskapsler som benyttes av Google Analytics.

EiendomsMegler 1 ‚Äď bruk av tredjeparts sp√łrringer
Dette er sp√łrringer som er laget av en bruker til en ekstern tjenesteleverand√łr. Til tross for at disse sp√łrringene ikke setter noen cookies, kan de fortsatt overf√łre informasjon til tredjepart. Google Analytics arbeider gjennom tredjeparts sp√łrringer.

Du kan hindre at informasjonskapsler lagres p√• datamaskinen ved √• endre innstillingene i nettleseren din. V√¶r imidlertid oppmerksom p√• at om du gj√łr dette vil du kanskje ikke v√¶re i stand til √• benytte nettstedets funksjonalitet i sin helhet.

På www.nettvett.no kan du lese mer om hvordan du administrer informasjonskapsler i nettleseren din.

Brukere som har sp√łrsm√•l eller krav forbundet med v√•r behandling av personopplysninger, kan kontakte behandlingsansvarlig.

EiendomsMegler 1 ‚Äď sosiale medier og behandlingsansvar
For v√•re sider p√• sosiale medier, som v√•r Facebook Page, vil vi kunne ha delt behandlingsansvar med tilbyderen av det sosiale mediet (begrenset til de dataene vi har kontroll over eller tilgang til). For det sosiale mediets bruk av opplysninger om deg oppfordrer vi deg til √• lese deres personverninformasjon. Vi behandler opplysninger om dine aktiviteter p√• v√•r side, som at du bes√łker den, publiserer innhold der (f.eks. tekst, bilder og videoer) og reagerer p√• v√•rt eller andres innhold (f.eks. likes og kommentar) til √• administrere siden. Det rettslige grunnlaget for v√•r bruk av opplysninger til dette form√•let er v√•r berettigete interesse i √• gj√łre tilgjengelig v√•rt innhold p√• sosiale medier og √• kommunisere med deg. Vi behandler ogs√• aggregerte opplysninger om bes√łk og aktivitet p√• v√•re sider p√• sosiale medier til statistikk- og analyseform√•l. Dette er ikke personopplysninger for oss, fordi vi kan ikke knytte dette til enkeltpersoner. Vi lagrer ikke disse opplysningene selv, men vi har tilgang til dem s√• lenge vi opprettholder v√•r side p√• det sosiale mediet. Du kan n√•r som helst slette opplysninger om deg, f.eks. ved √• fjerne innhold eller reaksjoner du har publisert. Merk at dine opplysninger ikke slettes bare ved at du slutter √• f√łlge v√•r side.

Dato: 07.12.2020

EiendomsMegler 1 Innlandet AS